Disclaimer

RVS-systemen heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.  Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

RVS-systemen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie op onze website. Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van RVS-systemen of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright, deze site is auteursrechtelijk beschermd Zonder toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren en te verspreiden. Het is niet toegestaan deze site te framen. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door RVS-systemen eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.